Spontánní × spontální

S tímto výrazem se v současnosti setkáváme snad na každém kroku.

Jedná se o velice moderní výraz, který je možná až nadužíván, ale velké procento uživatelů výraz napíše či vysloví chybně. To už ale rozhodně nebude Váš případ. Jedinou správnou a pravopisně přijatelnou variantou je spontánní.

Přídavné jméno spontánní se používá ve významu: samovolný, živelný, neuvědomělý apod. Stejnými pravidly pro psaní se řídí i slova příbuzná a odvozená, např.: spontánnost, spontánně. Pozor však na podstatné jméno „spontaneita“, ve kterém sice také nepíšeme vložené „l“, ale píšeme pouze jedno „n“ namísto dvou.

Příklad:

Spontánní reakcí každého člověka při nečekaném útoku je nedbalá obrana.

Každý veřejný projev by si měl zachovat určité prvky spontánnosti.

Zcela spontánně mi nabídl, že mi peníze půjčí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému