Smazat × zmazat

Oba tvary jsou spisovné. Důležité ale je, použít je ve správném významu. 

Smazat

Slovo smazat se s představuje činnost, kterou něco mazáním setřete pryč (z povrchu pryč). Smazat můžete něco z tabule, soubory z počítače, sms zprávy atp. Ve všech těchto případech se jedná o smazání z naší planety (tato pomůcka se využívá často ve škole)

Běž o přestávce smazat popsanou tabuli.

Smazal jsem si omylem e-mail ze schránky.

Učitel smazal diktát z tabule.

Neměl jsem dostatek místa na disku, tak jsem smazal pár souborů.

Zmazat

Naproti tomu zmazat se z, znamená umazat se, zašpinit a vyjadřuje změnu stavu. V případě, že si umažete kabát, tak se nejedná o smazání z naší planety ani z povrchu pryč, ale pouze o ušpiněný kabát. Sloveso zmazat se můžeme použít i ve významu opít se, což je výraz často používaný mezi mladistvými.

Ty jsi špindíra! Podívej, jak sis zmazala ty nové kalhoty!

Naše děti se zmazaly od hlavy až k patě.

 

Pošli tento příspěvek svému blízkému