Pravopis × pravopys

Z této dvojice je přípustná pouze podoba pravopis.

Pokud slovo rozdělíme, dostaneme dvě části: pravo-pis. Pravo- je první částí ve složených slovech s významem pravý, například u slov: pravobok, pravoúhelník apod. (pozor na záměnu se stejnou složkou pravo- mající význam právo u slov pravomoc apod.).

Druhou částí slova je pak –pis, které má souvislost se slovesem psát (více zřejmé u tvarů píše, písanka, písař, pisatel…). Slovo pravopis je vysvětlováno jako soubor pravidel o zaznamenávání spisovných jazykových projevů písmem, tedy pravidla k správnému (pravému) psaní.

Příklady:

V Pravidlech českého pravopisu najdeme i poučení o psaní velkých písmen.

V hodinách českého jazyka píšeme pravopisná cvičení.

Pošli tento příspěvek svému blízkému