Zlískat × zlýskat

Slovo zlískat nepatří do spisovné vrstvy českého jazyka.

V nespisovné češtině jej lze použít ve dvou významech. První význam je synonymum ke slovu zbít, význam druhý, a to výrazně expresivnější, je opít se.

Slovo nenajdeme ve slovech vyjmenovaných, není ani slovem příbuzným, píšeme tedy s „i“.

Příklady:

Podařilo se mu 4x zlískat sousedovic Aničku pomlázku během letošních Velikonoc.

Nemuselo se to stát, kdyby se na místní diskotéce tolik nezlískal točeným pivem.

Pošli tento příspěvek svému blízkému