Pořád × porát

Následující příslovce používáme ve významech: stále, neustále, ustavičně atp. Výraz „porát“ český jazyk nezná a rozhodně jej tedy neuznává jako přijatelnou spisovnou variantu.

Ve starší literatuře, případně v mluvě některých regionů, se můžeme setkat s výrazem „porád“, ten však také není hodnocen jako spisovný a není jej tedy vhodné používat ve formálních projevech. Jedinou správnou podobou je zde příslovce pořád s „d“ na konci slova.

Příklady:

Mirek pořád hovoří o své bývalé přítelkyni, už se to nedá poslouchat.
Mám pocit, že je to pořád stejné.
Pořád se nenaučil pracovat s počítačem.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému