Hibernace × hybernace

Pravidla českého pravopisu nám říkají, že po tvrdých souhláskách se píše tvrdé y. Toto pravidlo se ale nevztahuje na slova cizího původu, u kterých zachováváme původní podobu.

Z těchto důvodů píšeme po tvrdé souhlásce měkké i. Proto píšeme pravopisně právě hibernace (dále třeba historie, chirurgie, kilogram).

Podle výkladových slovníků znamená slovo hibernace zimní spánek živočichů doprovázený značným poklesem tělesné teploty, krevního tlaku a zpomalením metabolických pochodů. Píšeme ho vždy s měkkém i. Podstatné jméno rodu ženského, skloňujeme ho pravidelně podle vzoru růže.

Příklady:

Do hibernace vstupují koncem října nebo začátkem listopadu, trvá přibližně až do března.
Na počátku hibernace snižují všechny části těla svoji teplotu současně.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému