Abonent × aponent

Výklad slova abonent není nikterak složitý. Jedná se o člověka, který si něco předplatí – pravidelný odběr časopisů či novin, divadelní představení nebo koncerty atp.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu abonent podává následující výklad.

Původ slova abonent nalezneme v německém Abonnent. Abonnent bylo přejato z francouzského abonner, tedy předplatit, s původním významem ohraničit (sumu). Je příbuzné se starofrancouzským bon(n)e, borne, bosne (hranice). Slovo má zřejmě kořeny v keltských jazycích.

Z výkladu výše si můžeme odvodit, proč je správný způsob zápisu ABONENT, nikoli „aponent“. Abonent patří mezi slova přejatá a počeštěná.

Dělení slova: abo-nent

Příbuzná slova

Abonentka (podstatné jméno; žena předplatitelka) a abonentní (přídavné jméno; předplatní).

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo abonent, jsou: předplatitel, subskribent.

Skloňování

Abonent patří mezi podstatná jména rodu mužského životného, která skloňujeme podle vzoru pán.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. abonent abonenti
2. abonenta abonentů
3. abonentovi, abonentu abonentům
4. abonenta abonenty
5. abonente abonenti
6. abonentovi, abonentu abonentech
7. abonentem abonenty

Příkladové věty

Rád pravidelně navštěvuji divadelní představení, proto jsem se stal divadelním abonentem, nemusím tak řešit ani případy, kdy jsou lístky vyprodány.

Jsem abonentem časopisu Pevnost.

Netrvalo dlouho a lidé, kteří s oblibou relaxovali u seriálů, se velmi brzy stali abonenty Netflixu.

Pro naše abonenty máme spoustu výhod, jednou z nich jsou například slevy.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – abonent. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 15.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=abonent
Pošli tento příspěvek svému blízkému