Těsnost × těstnost

Pokud budeme při psaní tohoto slova vycházet z významu, nemůžeme chybovat a budeme si jisti, že jedinou pravopisně správnou variantou slova je těsnost.

Těsnost je podstatné jméno odvozené od přídavného jména těsný s významem přiléhající, stahující (těsné boty) nebo blízký (těsný vztah), případně může označovat něco, co se liší malým rozdílem (těsná většina, těsná porážka).

Při tvorbě podstatného jména pouze odtrhneme příponu -ný a nahradíme ji příponou -ost. Tento postup je běžný i u jiných tvarů (např. horký – horkost; vlhký – vlhkost atp.). Přidávání dalších souhlásek nemá zde žádné opodstatnění.

Příklady:

Pracovníci na lince při výrobě automobilů musí kontrolovat i těsnost ventilů.

Mám rád těsnost pražských uliček, vždy na mě dýchne atmosféra dávných časů.

Pošli tento příspěvek svému blízkému