Zkusit × skusit

Psaní předpon s-/z- se řídí ustálenými zákonitostmi. Existují pravidla pro psaní předpony z-, např.: tvoření sloves dokonavých ze sloves nedokonavých (zmoknout, zrušit…), tvoření sloves ve významu „stát se nějakým“ od podstatných a přídavných jmen (ztotožnit, zpochybnit…).

K naší smůle ale existuje i skupina slov, jejíž pravopis dnes již není možné pořádně zdůvodnit. Jedná se o slova, jejichž původní význam není tak patrný a tak je pro uživatele jazyka jednodušší si vybraná slova zapamatovat.

Do této skupiny patří i námi zmíněné sloveso, stejně jako například následující slovesa: zkoumat, zpívat, zpovídat se, způsobit apod.

Vždy tedy píšeme výraz zkusit se „z“ na začátku slova, stejné pravidlo je možné uplatnit při rozhodování o správném pravopise u příbuzných slov, např.: zkouška, zkoušení, zkušebna, zkušební apod.

Námi nabízené druhé sloveso neexistuje a rozhodně jej tedy není možné považovat za správný a spisovný tvar.

Příklady:

Někdy je dobré vystoupit ze své komfortní zóny a zkusit něco nového.
Naučil ses členovce na dnešní zkoušení z přírodopisu?
Měli bychom se zase sejít a udělat zkoušku kapely, čeká nás koncert.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému