Svrhnout × zvrhnout

Český pravopis uznává obě varianty slova, lze tedy napsat svrhnout i zvrhnout, je však nezbytně nutné rozlišovat zcela jiné významy slov.

Sloveso svrhnout nese význam vrhnout něco shora dolů, shodit, právě proto je zcela nezbytné psát s předponou „s“, která značí směřování shora dolů i v jiných případech, např. sklonit, sklopit, smést apod.

Sloveso může být též užíváno v přeneseném významu – zbavit se něčeho tíživého nebo nepříjemného (svalit ze sebe podezření). Často je slovo používáno pro označení situace, kdy je panovník zbaven funkce (je tedy svržen z trůnu).

V neposlední řadě může zastupovat sloveso svést (na někoho odpovědnost, vinu). Oproti tomu sloveso zvrhnout píšeme s předponou „z“, protože se jedná o změnu, která je někdy pro školní účely nazývána změnou stavu (červenat – zčervenat atp.).

Vysvětlením předpony „z“ je i proces proměny ze slovesa nedokonavého na dokonavé. Sloveso nese význam zvrátit, převrátit, převrhnout (např. nějaký předmět). Přeneseně lze výraz použít ve smyslu změny k horšímu (situace se zvrhla, děti se rodičům zvrhly apod.).

Příklady:

V mediích proběhla zpráva o plánu svrhnout bomby na známé japonské město.

Poddaným se nelíbila vláda krále a tak se rozhodli, že se ho pokusí svrhnout z trůnu.

Nebylo správné svrhnout všechnu vinu pouze na něj.

Děti byly dnes tak rozpustilé, že se jim podařilo zvrhnout vázu.

V brzkých ranních hodinách se zábava na oslavě poněkud zvrhla.

Doufám, že můj syn se v pubertě takhle nezvrhne.

Pošli tento příspěvek svému blízkému