Exhibice × exhybyce

Exhibice, nebo exhybyce? Jaký je správný způsob psaní a co vlastně slova znamenají? Pojďme si to ukázat v článku níže.

Pravopis a etymologie

Slovo exhibice pochází z latinského slova exhibitiō odvozeného ze slova exhibēre, což znamená vystavovat na odiv.

Latinský způsob psaní (všechna „i“ měkká) byl přejat do češtiny. Proto ve slově exhibice a ve všech slovech příbuzných (exhibicionismus, exhibiční, …) píšeme měkké „i“.

Význam slova

Slovo exhibice má několikerý význam:

  1. ukázkové sportovní představení nesoutěžního charakteru,
  2. okázalé vystupování,
  3. sexuální úchylka, která se projevuje obnažováním na veřejnosti (exhibicionismus).

Synonyma

Synonyma slova exhibice jsou: ukázka, představení, vystoupení, též přátelské utkání.

Skloňování

Exhibice je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Číslo jednotné Číslo množné
1. exhibice exhibice
2. exhibice exhibic, exhibicí
3. exhibici exhibicím
4. exhibici exhibice
5. exhibice exhibice
6. exhibici exhibicích
7. exhibicí exhibicemi

Příkladové věty

Mike Tyson a Roy Jones, bývalí mistři světa v boxu, uspořádají exhibiční zápas v Los Angeles jako nečekané zpestření závěru slavnostního galavečera.

Dávej si pozor, kolem Stříbrného jezera se prý potuluje nějaký exhibicionista.

Ta baba, ta má fakt exhibiční vystupování operní divy!

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin Publishing, 1998. ISBN 80-86002-42-x. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému