Wi-fi × wifi × Wi-Fi × WIFI

Nabízí se hned několik možností, jak psát označení pro bezdrátovou počítačovou síť. Víte, která z variant je ale ta správná?

Nahlédneme-li do Pravidlech českého pravopisu nebo do Slovníku spisovné češtiny, bohužel toto slovo nenajdeme. Jedná se o slovo mladé, v češtině ne zcela ustálené. Teprve až po přelomu tisíciletí se začaly objevovat technologie a názvy s nimi spojené. Příkladem toho je právě označení pro bezdrátovou počítačovou síť.

Nelze se tedy obrátit na žádnou kodifikační příručku, která by uváděla správný tvar. V Internetové jazykové příručce narazíme na klíčové slovo wifi, u něhož jsou možné podoby uváděny i wi-fi, Wi-fi, Wi-Fi a Wifi. Pozorně si všimněte spojovníků a velkých písmen! V textech se objevují vedle těchto variant i jiné myslitelné kombinace zápisu: např. WIFI, WiFi nebo Wi-FI. Jedná se však o varianty nesprávné.

Z hlediska etymologie – původu slova – je poněkud sporné, zda se jedná o zkratkové slovo vzniklé z plného pojmenování „wireless fidelity“ (v překladu bezdrátová věrnost). Slovo wifi je rodu ženského i středního. Považujeme-li wifi za rod ženský, pak je slovo nesklonné, v případě rodu středního je v 7. pádu č. j. vedle nesklonného wifi i možná koncovka -m: wifim.

Pro jistotu ještě jednou:

Takto ano: wifiwi-fiWi-fiWi-FiWifi
Takto ne: WiFi, WIFI, WI-FI, WiFI, WI-Fi, Wi-FI

Příklady:

Wi-Fi či jiné možnosti připojení k síti však nečekejte.
Bohatá večeře a zdarma Wi-fi na účet letecké společnosti nám celkem zvedla náladu.
Škola má zavedenou wifi v celé budově.
Čekání na letištích je často zdlouhavé a bez připojení k wi-fi téměř nesnesitelné.
Ústřední budova a velké knihovny jsou pokryté signálem Wifi.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
DVOŘÁKOVÁ, K. Jak se píše wifi. Naše řeč, 2015, roč. 98, č. 4, s. 220–223. Jak se správně zapisuje wifi (ve smyslu bezdrátové sítě)? In: Dotazy.ucj.cas.cz [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 18. 10. 2017 [cit. 2020-11-06].
Pošli tento příspěvek svému blízkému