Menu × meny

Pojem menu zná jistě každý z nás. Setkáme se s ním v podnicích, kde nabízejí možnost stravování, a známe je i z oblasti informatiky. Menu je souhrnný název pro nabídku pokrmů v restauraci (tzv. jídelní lístek), ale můžeme jím označit i sled jídel při slavnostní příležitosti (např. slavnostní oběd). V oboru počítačů označuje menu nabídku funkcí.

Pravopis a etymologie

Původ slova menu nalezneme ve francouzštině, a to konkrétně ve slově menu s významem drobný, tenký či malý. Přeneseně tedy menu znamená podrobný výčet jídel. Francouzské menu bylo přejato z latinského minūtus (zmenšený a nepatrný), které je odvozené od minuere, v překladu zmenšit.

Menu bylo přejato do českého jazyka ve své původní podobě – MENU – což je také jediný možný způsob psaní. „Meny“ je výslovnost menu.

Skloňování

Menu je podstatné jméno rodu středního a je nesklonné.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. menu menu
2. menu menu
3. menu menu
4. menu menu
5. menu menu
6. menu menu
7. menu menu

Synonyma

Synonyma ke slovu menu jsou: jídelníček, jídelní lístek, sled chodů či nabídka funkcí (u počítače).

Příkladové věty

Kvůli němu jsem musela přepracovat celé své připravené menu. Chtěl lepší polévky, kašpar!

Projela jsem celé menu od začátku do konce a stejně jsem si neuměla vybrat.

Dali bychom si vaše gourmetské vícechodové menu pro dva.

Z toho francouzského menu jsem nerozuměla ani jednomu slovu.

Jejich polední menu nebylo zrovna nejlevnější.

Responzivní verze webu by měla obsahovat i optimalizovanou část s menu.

Rozklikni tady tu ikonu a najeď do menu. Potom roluj dolů a ještě dolů, kde najdeš Word.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému