Imanentní × inamentní

S pojmem imanence (imanentní) se setkáme ve filozofii. Imanence označuje něco, co je trvale obsaženo uvnitř a zůstává, něco, co nepřesahuje nikam jinam. Opakem imanence je transcendence (přesahování).

Pravopis a etymologie

Slovo imanentní pochází z pozdnělatinského slova immanēns, což je přechodník přítomný od immanēre (tkvět). Do českého jazyka se dostalo z německého slova immanent a je téhož významu jako české imanentní, tedy vyplývající z vlastní vnitřní podstaty. Proto je jediný možný způsob psaní s „m“ – imanentní.

Skloňování

Imanentní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. imanentní (bůh) imanentní (význam) imanentní (metoda) imanentní (slovo)
2. imanentního (boha) imanentního (významu) imanentní (metody) imanentního (slova)
3. imanentnímu (bohu) imanentnímu (významu) imanentní (metodě) imanentnímu (slovu)
4. imanentního (boha) imanentní (význam) imanentní (metodu) imanentní (slovo)
5. imanentní (bože) imanentní (význame) imanentní (metodo) imanentní (slovo)
6. imanentním (bohu) imanentním (významu) imanentní (metodě) imanentním (slovu)
7. imanentním (bohem) imanentním (významem) imanentní (metodou) imanentním (slovem)
VZOR JARNÍ (měkký)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. imanentní (bozi) imanentní (významy) imanentní (metody) imanentní (slova)
2. imanentních (bohů) imanentních (významů) imanentních (metod) imanentním (slov)
3. imanentním (bohům) imanentním (významům) imanentním (metodám) imanentním (slovům)
4. imanentní (bohy) imanentní (významy) imanentní (metody) imanentní (slova)
5. imanentní (bozi) imanentní (významy) imanentní (metody) imanentní (slova)
6. imanentních (bozích) imanentních (významech) imanentních (metodách) imanentních (slovech)
7. imanentními (bohy) imanentními (významy) imanentními (metodami) imanentními (slovy)

Příklady:

Imanentní zkušenost je taková, kterou lze ověřit na základě teoretického poznání.

Cokoliv, co je imanentní, je obsaženo uvnitř a vyplývá ze své samotné podstaty.

Dítě přijímá jakousi imanentní rodičovskou spravedlnost. Věří, že si zasloužilo rodičem stanovený trest nebo určitou odměnu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin Publishing, 1998. ISBN 80-86002-42-x.
Pošli tento příspěvek svému blízkému