Brzdění × brždění

Brzdění je podstatné jméno odvozené od slovesa „brzdit“, a proto podstatné jméno má správnou podobu brzdění.

Snažte se tato slovíčka zbytečně nemíchat – předejdete tím problémům s pochopením textu u čitatele zprávy. Bohužel často se u špatného zápisu nejedná o záměr pisatele, ale o pouho-pouhou chybu z nesoustředěnosti či překlep.

Příklad:

S tímto jízdním kolem mám jistotu při brzdění.

Pošli tento příspěvek svému blízkému