Brzdění × brždění

Pojmem brzdění označujeme zpomalující se rychlost pohybu pomocí brzd, nohou, hran lyží apod. Jedná se o podstatné jméno slovesné.

Pravopis a etymologie

Slovo brzdění vychází ze slova brzda, které má původ v německém Bremse. Do češtiny byla brzda zavedena Šafaříkem jako ekvivalent Bremse.

Slovo se v této podobě a významu vyskytuje zejména v češtině a slovenštině. Slovinština má podobný tvar bŕzda (s významem uzda), stará ruština a staroslověnština má pak slovo brъzda, jakožto označení části koňského postroje.

Praslovanská podoba brъzda by mohla souviset s litevským bruzdùklis, tedy roubík či uzda. Původem z indoevropských jazyků.

Internetová jazyková příručka k heslu uvádí, že podoby slova – brždění, bržděn, sice dosud nejsou kodifikované, ale v projevu se vyskytují natolik často, že už je nemůžeme pokládat za chybné.

Skloňování

Brzdění patří mezi podstatná jména rodu středního, která skloňujeme podle vzoru stavení.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. brzdění brzdění
2. brzdění brzdění
3. brzdění brzděním
4. brzdění brzdění
5. brzdění brzdění
6. brzdění brzděních
7. brzděním brzděními

Příkladové věty

Nezvládla jsem brzdění a v zatáčce mi na ledě podklouzla kola a auto vylétlo mimo silnici.

Poslouchej, až sedneš na kolo, buď opatrný! Umíš zastavit, doufám, brzdění je důležité.

S tímto jízdním kolem mám jistotu při brzdění.

Brzdění na kluzkém povrchu je zrádné.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – brzdit. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 18.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=brzd%C4%9Bn%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému