Sympozium × sympózium

V tomto případě je objasnění poněkud obtížné. Tomuto slovu jsme se již věnovali ohledně správného psaní s/z (sympozium × symposium). Podobné vysvětlení náleží k problematice délky samohlásky v základu slova.

Výraz pochází z řeckého symposion, známe též latinskou či anglickou podobu symposium. Ve všech těchto podobách se přirozeně dlouhá samohláska nevyskytuje, to bylo zachováno i v podobě české. Došlo sice k počeštění a úpravě původního „s“ na (pro češtinu přijatelnější) „z“, ale k prodloužení samohlásky nikoli. Píšeme tedy vždy sympozium s krátkým „o“.

Skloňování slova sympozium

Pozor na možnou komplikaci při skloňování. Sympozium skloňujeme v 1., 4. a 5. pádě čísla množného podle vzoru město, ostatní pády čísla množného jsou skloňovány podle vzoru moře.

Sympozium je synonymem pro poradu odborníků z nejrůznějších oblastí. Ve starověkém Řecku sympozion označoval hostinu, při které se diskutovalo.

Příklady:

V Bratislavě se konalo sympozium předních odborníků v oblasti lidských práv.
Jednou bych se chtěl zúčastnit matematického sympozia.

Pošli tento příspěvek svému blízkému