Shodit × schodit

Sloveso shodit vyjadřuje pohyb směrem dolů, často se používá v mnoha přenesených významech. Například shodit něco ze stolu, shodit ze sebe oděv, shodit někoho.

Je možné používat více variant?

Vzhledem k tomu, že sloveso shodit je odvozeno od slovesa hodit a ne chodit, tak jediná možná varianta je ta s ‘H’, tedy shodit. Chybný pravopis s ‘CH’ (či se ‘Z’) je dán pravděpodobně výslovností slova shodit: [schoďit; zhoďit].

Etymologie a význam slova

Sloveso shodit, stejně jako slova hodit, hod, dohodit, nahodit, náhoda, přihodit se, prohodit, obhodit, zahodit, přehodit, odhodit, vyhodit, uhodit, úhoz, prohoz, přehoz atp. se v tomto významu vyskytují jen v češtině a polštině (ugodzić ‘uhodit’), etymologicky patří k hodit se. Významový posun pochopíme ze staročeského hoditi – jednat vhod, mířit k něčemu, zasáhnout, trefit.

Synonyma

Vzhledem k tomu, že sloveso shodit se používá v mnoha přenesených významech, budou i synonyma tohoto slovesa odpovídat danému významu. Například: Potřebuji shodit/zhubnout pár kilogramů. Shodila/svlékla ze sebe kabát. Musíme shodit/sundat/dát dolů/rozebrat střechu.

Časování slovesa shodit

Dělení slova: sho-dit

jednotné číslo množné číslo
1. osoba shodím shodíme
2. osoba shodíš shodíte
3. osoba shodí shodí
rozkazovací způsob shoď shoďte
příčestí činné shodil
příčestí trpné shozen
přechodník minulý, mužský shodiv shodivše
přechodník minulý, ženský + střední shodivši
verbální substantivum shození

Použití ve větě:

Od Vánoc se mi podařilo shodit 10 kg.

Shodil ze sebe šaty a skočil do rybníka.

Podařilo se mi na začátku letošního roku shodit 9 kilo – a to bez nesmyslných diet slavných celebrit.

Promiň, omylem jsem shodila ze stolu vázu, mrzí mě to, koupím ti novou.

Nechápu, proč Davida před kolegy neustále shazuje.

 

Autor/ka: Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český národní korpus Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 210,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému