Episoda × epizoda

Podstatné jméno, které používáme pro označení vedlejšího příběhu, vloženého děje či mezihry, nás může mást dvou výslovností a podobou v cizích jazycích.

V současnosti se také setkáme s tím, že pojem epizoda označuje filmový úsek, část celku (díl seriálu apod.). Pojem epizoda není původně český, jedná se o slovo přejaté. Slovo se vyskytuje v cizích jazycích v podobě s „s“ v základu slova, např.: francouzské épisode, anglické episode apod.

V českém jazyce je přijatelnější a častější podoba s „z“ v základu slova, tedy epizoda. Je zde znatelná snaha, o začlenění výrazu do českého jazykového systému, podoba s „z“ je pro češtinu běžnější. Navíc dochází k zohlednění výslovnosti, vyslovujeme též „z“. Varianta s „s“, tedy episoda, se považuje za stylově příznakovou a užívá se pouze v odborných textech.

Tato zásada je aplikovatelná i na další slova cizího původu, která zdomácněla a podoba s „z“ je podobou základní a neutrální, např.: gymnázium (lze i gymnasium), dezorientace (lze i desorientace), izolace (lze i isolace). Písmeno „z“ v základu slova píšeme i ve slovech příbuzných, např.: epizodní, epizodický apod.

Příklady:

Dnes jsem nestihla poslední epizodu svého oblíbeného seriálu.

Viděl už jsi poslední epizodu seriálu Hra o trůny?

Hlavní roli nedostal, ale byla mu nabídnuta role epizodní.

Ukončením školní docházky snad začíná nová epizoda mého života.

Pošli tento příspěvek svému blízkému