Episoda × epizoda

 

V tomto případě nelze říct, že je jedna z nabízených variant špatná, můžeme napsat episoda i epizoda.

U většiny podobných slov, která zdomácněla a původní „s“ se vyslovuje jako „z“ – i zde vyslovujeme [epizoda]– platí stejná pravidla. Podoby se „z“ se považují jako stylově neutrální, to znamená, že je možné je použít v podstatě kdykoliv, bez ohledu na kontext a situaci.

Podoba se „s“ je v současnosti užívána spíše v projevech specifických – odborných apod. Souvisí to i s jistým přizpůsobením českému jazykovému systému. Výraz je odvozen od řeckého „epeisódion“ (dialog vložený mezi dva chóry), do našeho jazyka se dostal přes francouzské „épisode“.

Zde vidíme původní „s“, výraz ale postupně zdomácněl, přizpůsobil se výslovnosti. Proto vznikla všestrannější varianta epizoda, kterou můžeme použít vždy a nemusíme se bát, že budeme chybovat.

Příklady:

Dnes jsem nestihla poslední epizodu svého oblíbeného seriálu.

Ukončením školní docházky snad začíná nová epizoda mého života.

Pošli tento příspěvek svému blízkému