Trans × tranz

Jste-li v transu, zažíváte změnu stavu vědomí. Zpravidla v něm přestanete vnímat čas a na chvíli ztratíte i vlastní identitu. Tento stav může v jedinci vyvolat nejen extázi, ale i jakýsi mystický vhled. Trans je z části podobný hypnóze. Můžeme se do něj dostat pomocí meditace, zvláštního druhu hudby, rituálu nebo pod vlivem drog.

Pravopis a etymologie

Slovo má původ v latině, a to konkrétně ve slově trānsīre ve smyslu přejít na druhou stranu. Předpona trāns- znamená přes, za; īre je v překladu jít. Slovo trans se k nám dostalo přes německé Trance. Nalezneme jej však i v angličtině – trance (zde úplně poprvé v lékařském pojetí), ve francouzštině transe (agonie, zmrtvení či velký strach) od transir (zmrtvět, strnout, v původním významu zemřít). Správné je pouze psaní se „s“, tedy TRANS.

Skloňování

Trans je podstatné jméno rodu mužského neživotného, které skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. trans transy
2. transu transů
3. transu transům
4. trans transy
5. transe transy
6. transu transech
7. transem transy

Příkladové věty

Podívej, té ženě se něco muselo stát! Jde, jako kdyby byla v transu, asi je v hlubokém šoku.

Blavatská uměla vytvářet světelné koule i materializovat duchy, aniž by se musela uvést do transu, věděl jsi to?

Velkolepost obrazu mě ohromila! Dívala jsem se na něj bez mrknutí, skoro jako bych byla v transu.

Za zvuku bubnů a monotónního zpěvu jsme zpovzdálí tiše sledovali trans domorodého léčitele. Bylo to skoro až děsivé.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému