Snáší × snášší

V tomto případě se vás snažíme zmást. Jeden výraz je zcela smyšlený a ve spisovném českém jazyce jej není možné použít.

Tvar snáší je určitý slovesný tvar (3. osoba jednotného čísla, způsob oznamovací, čas přítomný) od infinitivu snášet ve významu nosit na hromadu, sesbírat, udržovat dobré vztahy (snášet se s někým) či ve spojitosti se snášením vajec u slepic.

Druhý námi nabízený výraz neexistuje a je vymyšlený. Pozor na záměnu s výrazem snazší, což je druhý stupeň od přídavného jména snadný.

Příklady:

Je moc tolerantní a snáší se skoro se všemi spolužáky.

Protože je zima, naše slepice teď nesnáší moc vajec.

Pošli tento příspěvek svému blízkému