Sdělit × zdělit

Slovo sdělit (významem znamená – oznámit, dát někomu na vědomí) se píše vždy s předponou s.

Pokud uvidíte u někoho text se slovesem zdělit, tak ho pokárejte za chybku. S tímto slovem souvisí i podstatné jméno sdělení, které značí oznámení nebo zprávu. To se píše se stejnou předponout s-. Psaní tohoto slova nelze jednoznačně vysvětlit pomocí pravopisného pravidla, proto je lepší si tvar zapamatovat.

Vidovým protějškem je pak tvar slovesa sdílet.

Příklady:

Fakt, že přijede příští týden, nám sdělil dopisem. Příště mi to, prosím, sdělte předem.

Pošli tento příspěvek svému blízkému