Fotbal × football × fodbal

Následující slovo bezpochyby pochází z angličtiny. Jedná se o spojení dvou anglických slov, která kopírují význam (foot– noha, ball-míč).

Varianta football je opravdu čistě anglická a v českém jazyce nemá příliš opodstatnění. Může se objevit v anglickém textu, případně v situaci, kdy opravdu chceme zachovat původní název (odborný text apod.) V běžném významu tohoto slova však můžeme využít vhodnější a přijatelnější českou variantu.

Původní výraz se začlenil do českého jazykového systému a došlo k odbourání zdvojených hlásek, které jsou pro náš jazyk nepřirozené, píšeme tedy správně česky fotbal. Toto podstatné jméno již skloňujeme dle běžných zvyklostí, zde konkrétně podle vzoru hrad. Přídavné jméno fotbalový též píšeme s českými úpravami.

Poslední námi zmíněná varianta názvu této oblíbené kolektivní míčové hry je též nesprávná. Předpokládáme, že vznikla jako reakce na českou výslovnost původního anglického názvu, ovšem v pravopisných příručkách nemá toto označení místo.

Příklady:

Půjdeme si po škole zahrát na hřiště fotbal?
Myslím, že už by měl s tím fotbalem skončit.
Koukej mi dát ovladač, na druhém programu dávají přímý přenos fotbalového utkání.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému