Přilba × přílba

Pojmem přilba (také helma) označujeme jedno z mnoha příslušenství, z něhož se skládá bezpečnostní vybavení. Slouží k ochraně hlavy před nárazy. Je vyrobena z pevných materiálů a může být opatřena také chráničem brady nebo očí. Používá se v mnoha profesích a při různých sportech (hornická, dělnická, vojenská, cyklistická, motorkářská, horolezecká ad.).

Pravopis a etymologie

Slovo přilba má původ ve staročeském přielbicě, které se časem změnilo na tvar přílbice. Následovalo slovo v podobě přílba, které se využívalo až do národního obrození. Dnes se vyskytuje zřídka a jde o takzvaný druhotvar. Slovem přilba se označovalo něco, co se dávalo přes hlavu (lebku; přes lbí; co bylo při lbi). „Přes“ můžeme ztotožnit také s „před“.

Povoleno je psaní oběma způsoby, tedy přilba i přílba.

Skloňování

Přilba patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. přilba přilby
2. přilby přilb, přileb
3. přilbě přilbám
4. přilbu přilby
5. přilbo přilby
6. přilbě přilbách
7. přilbou přilbami

Příkladové věty

Stáhl si hledí své rytířské přilby a vyrazil do boje.

Jestli chceš jezdit na koni, koupím ti přilbu.

Přilbu používají také hokejisté nebo horníci a je nezbytnou součástí výbavy každého motorkáře.

Jeho motorkářská přilba/přílba by už zasloužila trochu vyčistit – nevypadá zrovna vábně.

Povinnost mít na hlavě přilbu při jízdě na kole mají děti ve věku do 18 let.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – přilba. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.01.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=p%C5%99ilba Autor článku: Bc. Nelly Černohorská
Pošli tento příspěvek svému blízkému