Olympijské hry × olimpyjské hry

Olympijské hry jsou prestižní sportovní akcí konající se za účasti sportovců celého světa v zimních a letních disciplínách. Svůj počátek mají v antických řeckých sportovních kláních v Olympii, kde se konaly každé čtyři roky v letech 776 až 394 př. Kr.

Pravopis a etymologie

Původ slova olympijský (olympiáda, olympionik) najdeme v řeckém slově olympiás (druhý pád olympiádos), tedy olympijské hry. Slovo olympionik pochází z řeckého slova olympiōnikēs s významem vítěz olympijských her (od nīkē neboli vítězství). Slovo počeštěno a přejato do naší mateřštiny v podobách olympijský, olympiáda, …

Skloňování

Olympijské je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. olympijský olympijský olympijská olympijské
2. olympijského olympijského olympijské olympijského
3. olympijskému olympijskému olympijské olympijskému
4. olympijského olympijský olympijskou olympijské
5. olympijský olympijský olympijská olympijské
6. olympijském olympijském olympijské olympijském
7. olympijským olympijským olympijskou olympijským
VZOR MLADÝ (tvrdý)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. olympijští olympijské olympijské olympijská
2. olympijských olympijských olympijských olympijských
3. olympijským olympijským olympijským olympijským
4. olympijské olympijské olympijské olympijská
5. olympijští olympijské olympijské olympijská
6. olympijských olympijských olympijských olympijských
7. olympijskými olympijskými olympijskými olympijskými

Příkladové věty

Letní olympijské hry hostilo v roce 2021 Tokyo.

Češi se olympijských her účastní s železnou pravidelností v mnoha náročných disciplínách.

Lukáš Krpálek, známý a úspěšný český judista, nám z letošních olympijských her přivezl zaslouženou zlatou medaili.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému