Jmenný × jmený

Přídavné jméno jmenný vyžaduje psaní dvou n, druhá nabízená varianta není ve spisovném jazyce přípustná.

Slovo jmenný vzniklo odvozením od slova jméno, kde byla koncovka -o nahrazena příponou –ný (základ jmen + přípona – ný). Protože základ slova končí na písmeno „n“ a navíc je připojena přípona –ný, musí nutně dojít ke zdvojení.

Příklady:

Učitel měl před výletem k dispozici jmenný seznam všech studentů.

Přísudek jmenný se sponou je tvořen jménem a určitým tvarem sponového slovesa.

Pošli tento příspěvek svému blízkému