Tsunami × cunami

Oba výrazy značí stejný přírodní jev (série po sobě jdoucích vln způsobených náhlým přemístěním velkého množství vody na velkých vodních plochách, hlavně v oceánech – Wikipedia.org).

Výraz tsunami pochází z anglické transkripce (anglického zápisu) původního japonského výrazu (津波).

Cunami je správně dle zásad přepisu japonských jmen do češtiny. Správně jsou oba výrazy, přestože tsunami je častěji používané.

Příklad:

V případě nenadálého tsunami/cunami utíkejte co nejrychleji od pobřeží a snažte se najít bezpečný úkryt.

Pošli tento příspěvek svému blízkému