Filigránský × filygránský

Pojem filigránský znamená jemně provedený/vypracovaný; jemný, titěrný a drobounký.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu filigránský podává následující výklad.

Slovo filigránský je odvozeno od slova filigrán, což je jemný drátek z drahého kovu, z něhož se často vyráběly ozdoby. Filigránský bylo přejato z německého Filigran, to z italského filigranafilo (vlákno; z latinského filum) a grana (zrno, zrnitá struktura; z latinského grānum – zrno).

Slovo filigránský bylo přejato, počeštěno a zachovalo si zápis „i“ (fili). Jediný možný způsob psaní je v podobě FILIGRÁNSKÝ.

Dělení:

fi-li-grán-ský

Stupňování:

  1. filigránský
  2. filigránštější
  3. nejfiligránštější

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno filigránský, jsou: jemný, drobounký, titěrný.

Skloňování

Filigránský je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. filigránský filigránský filigránská filigránské
2. filigránského filigránského filigránské filigránského
3. filigránskému filigránskému filigránské filigránskému
4. filigránského filigránský filigránskou filigránské
5. filigránský filigránský filigránská filigránské
6. filigránském filigránském filigránské filigránském
7. filigránským filigránským filigránskou filigránským
VZOR MLADÝ (tvrdý)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. filigránští filigránské filigránské filigránská
2. filigránských filigránských filigránských filigránských
3. filigránským filigránským filigránským filigránským
4. filigránské filigránské filigránské filigránská
5. filigránští filigránské filigránské filigránská
6. filigránských filigránských filigránských filigránských
7. filigránskými filigránskými filigránskými filigránskými

Příkladové věty

Pamatuji si na sbírku babiččiných filigránských postaviček, již jsem jako malá vždycky obdivovala.

Maminka mi ke dvacátým narozeninám darovala filigránský řetízek.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – filigránský. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 30.04.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=filigr%C3%A1nsk%C3%BD
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému