Navenek × na venek

V tomto případě se jedná o příslovce, které se používá ve významu směrem ven či zevně (týkající se zevnějšku).

Jedná se o tzv. spřežku (spojení dvou slovních druhů, dvou výrazů, které se používají často vedle sebe, v jedno jediné slovo). Výraz je tedy možné napsat pouze jedním způsobem, a to dohromady, tedy: navenek.

Příklady:

Navenek působil velice upraveně.

Petra své city příliš neukazuje navenek.

Pošli tento příspěvek svému blízkému