Sestávat × sestávat se

Podívejme se teď společně na slova sestávat a sestávat se. Víte, co je správně? Hned zjistíte, která varianta je pravopisná a s jakou byste v českém jazyce zbytečně chybovali.
Nejprve si vysvětlíme, jaký význam tato slova mají. Sestávat znamená vlastně skládat a skládat se.

Sestávat se

Hned první výraz je mluvnicky nesprávný. Výraz sestávat se někteří lidé používají jen proto, že jim přijde nejspíš synonymicky podobný jako skládat se. Proto ke slovu ještě připojují zvratné se. Sestávat se vyškrtněte ze svého mluveného i psaného projevu!

Sestávat

Toto sloveso je velmi zastaralé a knižní. I přesto se v současné mluvě dost často používá, ovšem ve špatné formě.
Jediná správná varianta je tato – SESTÁVAT. Pište ji bez zvratného se a bude to v pořádku. Abychom si tuto formu vryli do paměti ještě více, podíváme se na vybrané příklady.

Jeho prezentace sestává z několika částí. Většina z nich obsahuje velmi praktické příklady.
Stavebnice sestává ze dvou barevných částí. Některé kostičky jsou modré, ostatní jsou žluté.
Obec sestává z několika domů. Je však velmi malá, proto tu nenajdete pojmenované ulice.
Recept sestává z šesti základních surovin, zbytek je na vás a na vaší chuti.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Slovník spisovné češtiny
Pošli tento příspěvek svému blízkému