Sporadicky × zporadicky

Chceme-li říci, že se něco děje ojediněle, vzácně či zřídka, můžeme k tomu účelu použít slova, které si představíme v tomto krátkém příspěvku… Výraz byl odvozen z názvu řeckých ostrovů (Sporady), které jsou roztroušeny v Egejském moři, a proto je za jeho jedinou správnou podobou uznávána varianta s počátečním písmenem s – sporadicky.

Příklad:

Karel dochází do kurzu tance jen velmi sporadicky.

Babička z Ameriky za námi jezdí pouze sporadicky.

K výpadku internetového připojení dochází v dnešní době již jen sporadicky, ale o to větší je to pro většinu jeho uživatelů tragédie.

Pošli tento příspěvek svému blízkému