Syndikát × sindikát

Tento výraz se do českého jazyka dostal z řečtiny. Obsahuje řeckou předponu syn-, která nese význam „spolu“. Můžeme ji vidět i v dalších slovech s podobným významem, např.: synekie (soužití dvou druhů živočichů v jednom příbytku), syndrom (společný výskyt několika příznaků), synergie (spolupráce) apod. Stejný význam má předpona i v našem případě.

Syndikát je označení pro specifické sdružení podniků, případně se jedná o název některých odborových či zájmových organizací (např. novinářů). Právě kvůli výskytu ustálené předpony je nutné psát syndikát s „y“. Pomůckou nám mohou být i podoby tohoto výrazu v dalších jazycích, které také obsahují „y“, např.: anglické syndicate, německé das Syndikat, francouzské syndicat apod. S „y“ píšeme i příbuzné přídavné jméno syndikátní.

Příklady:

Vstoupil do Syndikátu novinářů České republiky a byl za to rád.
Syndikát je jedna z forem monopolu na trhu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému