Energetický × energický

Tato dvě slova se mohou plést, jednak jsou si tato dvě slova podobná, jednak k tomu přispívají špatné překlady z angličtiny.Pro začátek je nutné říct, že pravopisně správná jsou obě námi nabízená slova, avšak každé používáme v jiném kontextu.

Přídavné jméno energetický – je utvořené od slova energie. Používáme jej ve spojení jednak s energetikou, ale obecněji i s energií – energetický nápoj, energetický výdej apod.
Přídavné jméno energický – je taktéž utvořené od slova energie, ale používáme jej pouze přeneseně ve významu živý, čilý – energická paní učitelka, energické dítě apod.

Příklady:

Často také padal dotaz na nutnost mít takzvaný energetický štítek.
Řada energetických technologií může přispět ke zmírnění změny klimatu.
O nových energetických projektech informuje nepříliš energický moderátor.
Byl znám jako velmi málo energický ředitel školy.
Po vypití energetického nápoje budete jistě velmi energičtí.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému