Mezanin × Mezzanin

Mezanin je pojmem z architektury a označuje mezipatro. Mezanin bývá často otevřený do patra pod ním, svou rozlohou je menší než podlahová plocha stavby a nebývá zahrnut v celkovém počtu samostatných podlaží.

V dřívějších časech sloužil mezanin k ubytování služebnictva, v dnešní době je často využit pro kancelářské nebo skladové účely. Bydlet se v něm dá také, avšak v těchto případech musí mezanin splňovat určité podmínky.

Pravopis a etymologie

Původ slova lze vystopovat přes francouzštinu mezzanine až k italskému jazyku mezzanino, jakožto zdrobnělině slova mezzano, které je odvozeno od slova mezzo (střední).

Mezanin za léta zdomácněl, a proto jej dnes všechny kodifikované příručky uvádí jen s jedním „z“ – MEZANIN.

Výslovnost

Mezanin vyslovujeme jako [mezanýn i mezanin].

Skloňování

Podstatné jméno mezanin je rodu mužského, neživotného a skloňuje se podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. mezanin mezaniny
2. mezaninu mezaninů
3. mezaninu mezaninům
4. mezanin mezaniny
5. mezanine mezaniny
6. mezaninu mezaninech
7. mezaninem mezaniny

Pozor – možnost záměny!

Mezonet

Mezonet je byt, který má více podlaží. V poslední době se takto často propojuje nejvyšší byt s podkrovím.

Melanin

Jako melanin označujeme přírodní barviva (černá a tmavohnědá), která způsobují tmavé zbarvení kůže, peří i duhovky u živočichů.

Příkladové věty

Kývla jsem na podnájem v mezaninu.

S přítelem bydlíme v mezaninu.

Pohled na mezanin ve starých sídlech bývá impozantní.

Naše firma využívá mezanin jako archiv pro šanony s fakturami.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin Publishing, 1998. ISBN 80-86002-42-x. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. internetová jazyková příručka – mezanin. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 13.04.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=mezanin&dotaz=mezzanin&ascii=1 Mezanin – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezanin Mezonet – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezonet
Pošli tento příspěvek svému blízkému