Samy × sami

U této dvojice je velmi nutné dbát na význam a užití v konkrétním kontextu. Základní podobou je slovo sám (zájmeno vymezovací).

Varianty samy a sami jsou používané v množném čísle. Při psaní je ale nutné se řídit podmětem věty, které je zájmeno součástí. Pokud je podmět, ke kterému se zájmeno vztahuje, mužského rodu životného, zvolíme podobu sami (např. Chlapci tam šli sami).

V případě, že je podmět ženského nebo mužského neživotného rodu, je nutné napsat samy (např. Dívky tam šly samy). Řídíme se tak v podstatě stejnými zásadami jako při shodě přísudku s podmětem.

Příklady:

Chlapci si model letadla sestavili sami.

Moje spolužačky se bály, když byly večer doma samy.

Talíře se neumyjí samy od sebe.

Pošli tento příspěvek svému blízkému