Samy × sami

Někteří pisatelé možná sem tam zaváhají, jestli napsat sami, nebo samy. Nebudeme chodit kolem horké kaše.

Níže si hned vysvětlíme, kdy se která koncovka píše, protože obě varianty jsou správné. Jenomže stejně jako u jiných pravopisných jevů i zde se musíme řídit určitými pravidly. V tomto případě totiž záleží na kontextu věty a na tom, kdo je konatelem děje.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu sám podává následující výklad.

Zájmeno sám (a jeho odvozeniny: samý, samota, samotář, samotářský, osamět, osamocený ad.) má původ ve slovanských jazycích. Polsky, rusky – sam; srbsky, chorvatsky – sâm; staroslověnsky – samъ.

U praslovanského samъ je patrná příbuznost s anglickým (the) same (stejný, týž), staroislandským samr (stejný, týž), staroirským -som (sám), řeckým homós (stejný, rovný, společný), staroindickým samá- (stejný, týž), tocharským somo- (samo). To vše má původ v indoevropských jazycích – somo-, sōmo- (týž, stejný), od sem- (jedno, jednotný, společně).

Pravopis

Kdy se píše sami a kdy samy, uvidíte nejlépe ve skloňování níže. Nicméně jakási poučka by mohla znít následovně. Při rozhodování mezi sami a samy se musíme řídit podmětem konkrétní věty, jejíž součástí je zájmeno sám. Řídíme se také nejbližším kontextem.

Jestliže je podmět rodu mužského životného, pak napíšeme sami (pouze ve 4. p. čísla množného je „samy“). Je-li podmět rodu mužského neživotného nebo rodu ženského, zvolíme podobu samy.

Mezi oběma podobami se rozhodujeme pouze v případě množného čísla.

Dělení slova:

sám

Skloňování

Zájmeno SÁM – rod mužský životný:

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. sám sami
2. samého samých
3. samému samým
4. sama, samého samy
5.
6. samém samých
7. samým samými

Zájmeno SÁM – rod mužský neživotný:

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. sám samy
2. samého samých
3. samému samým
4. sám samy
5.
6. samém samých
7. samým samými

Zájmeno SAMA – rod ženský:

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. sama samy
2. samé samých
3. samé samým
4. samu samy
5.
6. samé samých
7. samou samými

Příkladové věty

Ty děti to zvládly úplně samy, vůbec jsem jim nemusela pomáhat.

Některé ženy se po rozvodu rozhodnou zůstat samy a partnera si dále nehledají.

Kluci doma večer zůstanou sami, doufám, že nic nevyvedou a nebudou se bát.

Chlapci si model letadla sestavili sami.

Moje spolužačky se bály, když byly večer doma samy.

Talíře se neumyjí samy od sebe.

Petře, ty úkoly se samy nenapíšou!

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – sám. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 28.09.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=s%C3%A1m Internetová jazyková příručka – sám. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 28.09.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=s%C3%A1m_1&ref=s%C3%A1m Internetová jazyková příručka – sama. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 28.09.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sama
Pošli tento příspěvek svému blízkému