Pobýt × pobít

Tato dvojice je častým chytákem mnohých pravopisných cvičení a diktátů.

Správné jsou obě varianty, je ale nutné rozlišit jejich odlišné významy a užít je v náležitém kontextu. Pobýt má význam někde se zdržet, zůstat, pozdržet se. Má tedy přímou souvislost se slovesem být (existovat), které je součástí vyjmenovaných slov, proto píšeme „y“.

Pomůckou může být možnost vytvoření tvaru „pobudu“, která též značí psaní „y“. Slovesem pobít míníme přibitím opatřit povrch nějakým předmětem, například střechu plechem apod.).

Druhým významem je pak hromadně zabít. Oba tyto významy jsou spojeny se slovesem bít ve smyslu tlouci, mlátit, proto je vyžadováno psaní „i“.

Příklady:

Rozhodl jsem se ještě rok pobýt v zahraničí.

Starodávný štít byl pobitý ocelovými hřeby.

Myslivci na podzimním honu pobili mnoho divé zvěře.

Pošli tento příspěvek svému blízkému