Nasnadě × na snadě

Příslovce nasnadě značí, že je něco po ruce, je to snadné, nabízí se to, lze to snadno uhodnout.

Je možné používat obě spojení?

Ne, pravidla českého pravopisu hovoří v tomto případě zcela jasně, správné je pouze jednoslovné nasnadě. Jedná se totiž o příslovce, ne o předložku a podstatné jméno. Vždy tedy tento výraz pište zásadně dohromady: nasnadě.

Příslovce nasnadě značí něco, co se nabízí, je po ruce, lze snadno uhodnout, je zřejmé nebo očividné. Například ve větě: ‘Nasnadě’ je příslovce, proto je odpověď na otázku, zda se píše dohromady nebo zvlášť, nasnadě/jasná/zřejmá.

Etymologie a význam slova

Původ slova není zcela objasněn. Pravděpodobně se ale jedná o odvozeninu ze staročeského snad/snaď, fráze ‘jest to bez snadu’ znamenala, je to jisté, snadné.

Podobné výrazy

Podobnými výrazy, které se píší také dohromady jsou příslovce nadarmo, naschvál, navzdory, nahlas, navždy, naposledy a mnoho dalších. U těchto slov je vždy správný pravopis jednoslovný – píšeme je jako jedno slovo. U jiných slov si musíme uvědomit, zda se jedná o příslovce (jako u výše zmíněných slov) nebo se jedná o předložku a podstatné jméno.

Například:

Naneštěstí jsme ten vlak nestihli (naneštěstí je příslovce, píšeme tedy dohromady).

Nikdy se nemohl jen tak dívat na neštěstí jiného člověka, vždy se mu snažil pomoci (zde se jedná o spojení předložky a podstatného jména, píšeme je tedy zvlášť).

Příklady použití:

Odpověď je nasnadě.

Řešení je nasnadě, nejedná se o žádný komplikovaný problém.

Pokud se k tomu přidají i zpočátku drobné spory o naprosté malichernosti, problém je nasnadě.

Řešení jeho primitivní otázky bylo nasnadě.

Je nasnadě, že kvalitě fotografií tyto neprofesionální úpravy příliš neprospívají.

Autor/ka: Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Malý staročeský slovník
Pošli tento příspěvek svému blízkému