Odbýt × odbít

Pravopisně správné jsou obě varianty, je ale nutné správně rozlišit jejich význam. Sloveso odbýt užijeme v případě, že chceme vyjádřit to, že jsme se něčeho zhostili, zbavili, něco absolvovali.

Zároveň lze toto slovo užít ve smyslu ledabyle provést nějakou práci. Třetím významem je pak někoho odmítnout, odmrštit.

Pomůckou u psaní podobných slov může být to, že lze vytvořit tvar odbudu, což vždy značí psaní „y“, u druhé varianty s „i“ tuto pomůcku užít nelze.

Odbít je spojeno s významem tlouci, mlátit – údery oznámit čas nebo odrazit míč rukou ve sportu.

Příklady:

Písemku z matematiky jsme si odbyli naštěstí hned první hodinu.

Nesnáším, když někdo odbývá svou práci.

Byl jsem žádat o zaměstnání již u pěti firem, u šesté se tak lehce odbýt nenechám.

Na kostele odbila půlnoc.

Při volejbale nejčastěji odbíjím míč spodem.

Pošli tento příspěvek svému blízkému