Nazývat × zívat

Už na první pohled je zřejmé, že slova nejsou stejná a nelze je zaměnit. Můžeme napsat nazývat i zívat, ale každé slovo použijeme v jiném kontextu, protože nese jiný význam.

Sloveso nazývat (se) se používá ve smyslu: dát něčemu název, pojmenovat apod. (např. nazývat něco něčím, nazývat něco pravými jmény).

Naopak zívat je pojmenování pro otevírání úst k vdechnutí vzduchu / zívnout, často se uvádí jako symbol únavy. Když dochází k opakovanému zívání, může tvar slova vypadat zcela stejně jako tvar výše uvedený (ten se ale nazívá – opakovaně zívá).

Příklady:

Japonsko se také někdy nazývá Zemí vycházejícího slunce.

To si celou noc nespal, že tak zíváš?

Večer jsi nespal, proto se během dne pořádně nazíváš.

Pošli tento příspěvek svému blízkému