Vztyk × styk

Psaní těchto slov nám může činit potíže, pokud neporozumíme jejich významům. V českém jazyce se můžeme setkat s oběma variantami slova, lze napsat vztyk i styk.

Vztyk je podstatné jméno, které označuje druh tělocvičného pohybu. Výraz je odvozen od slovesa vztyčit, takže konkrétně se jedná o pohyb vztyčení se, tj. zvednutí se, narovnání se, vzpřímení se (ze sedu). Slovo je často spojováno s vojenskou terminologií a je užíván jako povel pro vojáky.

I podstatné jméno styk má v jazyce své místo, nemá ovšem zcela žádnou významovou souvislost se slovem předchozím. Výraz styk obecně používáme v případě, že chceme vyjádřit spojení nebo uskutečňování nějaké vzájemného vztahu (kontaktu), např. styk s přáteli, písemný styk, mezinárodní styk apod.

Dále je slovo používáno pro označení soulože (pohlavní styk), případně pro označení místa dotyku (tj. místo, kde se něco stýká) – styk ploch.

Příklady:

Vztyk! Zvedněte se ze židlí a udělejte něco pro svoje zdraví.

Doufám, že už s ním nebudu muset přijít do styku.

Některé firmy hledají nové zaměstnance na pozici specialista pro styk s veřejností.

Pošli tento příspěvek svému blízkému