Sází × vsází

Sází, nebo vsází? Správně jsou obě varianty a u obou do jisté míry mluvíme o stejných činnostech.

Vsázeti se pojí s činnostmi a významy: vsadit květiny do země; zavřít/umístit (vsadit) do vězení; usadit/umístit (vsadit) do vozu; vsadit například do loterie.

Sázet má kromě výše uvedeného ještě spojitost s knihtiskem, když do slov a řádek sestavujeme písmena, sázet tedy můžeme například rukopis (sázet lze ručně i strojově).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslům sází, vsází podává následující výklad.

Slovo sázet nalezneme v ruštině sažáť a praslovanštině sad-ja-ti. Sázet má úzkou spojitost se slovem sadit.

Slovo sadit nalezneme napříč slovanskými jazyky: polsky sadzić, rusky sadíť, srbsky a chorvatsky sadíti, staroslověnsky saditi. Praslovansky saditi, což je kauzativum od slova sěsti, jehož původní význam byl „způsobit, že sedí“.

Časování

Sloveso sázet patří do 4. slovesné třídy (; on teď sází), slovo samo je vzorem: sází (sázel).

Osoba

Číslo jednotné Číslo množné
1.     (já, my) sázím sázíme
2.     (ty, vy) sázíš sázíte
3.     (on, ona, ono, oni, ony, ona) sází sází, sázejí

Rozkazovací způsob

Sázej! Sázejte!

Příčestí

Činné sázel
Trpné sázen

Přechodník

Přítomný – mužský rod sázeje sázejíce
Přítomný – ženský, střední rod sázejíc
Podstatné jméno slovesné sázení

Sloveso vsázet patří do 4. slovesné třídy (; on teď vsází), vzor sází (sázel – vsázel).

Osoba

Číslo jednotné Číslo množné
1.     (já, my) vsázím vsázíme
2.     (ty, vy) vsázíš vsázíte
3.     (on, ona, ono, oni, ony, ona) vsází vsází, vsázejí

Rozkazovací způsob

Vsázej! Vsázejte!
Příčestí
Činné vsázel
Trpné vsázen

Přechodník

Přítomný – mužský rod vsázeje vsázejíce
Přítomný – ženský, střední rod vsázejíc
Podstatné jméno slovesné vsázení

Příkladové věty

Ha, vsázím se s vámi, o co chcete, že dneska už nepřijdou.

Vsadila na to úplně všechno a uspěla.

První tam vsaď ty růže, potom levanduli.

Věřím ve štěstí i v osud, proto každý měsíc sázím ve Sportce.

Já bych se na ty záhonky vykašlala, ale babička tam pořád sází mrkev, rajčata… no to jí přece nemůžu zakázat, dělá jí to radost.

Sázej, dokud máš štěstí!

Vsadili ho do vězení.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – vsázet. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 31.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=vs%C3%A1zet Internetová jazyková příručka – sázet. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 31.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=s%C3%A1zet
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému