Cereální × cereární

Pojem cereální nám říká, že je něco vyrobeno z obilovin, zejména těch celozrnných.

Obiloviny někdy bývají pražené, ale i jinak upravené a s různým ochucením a přísadami (med, sušené ovoce, ořechy – například v cereálních tyčinkách).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu cereální podává následující výklad.

Cereální je přídavné jméno odvozené od podstatného jména cereálie. Cereálie jsou obilniny nebo též obilné vločky.

Původ slova cereálie nalezneme v latinském cereālia čili obilná zrna, odvozeno od jména římské bohyně úrody Cerēs. Slovo bylo rozšířeno do světa díky anglickému cereals.

Slova cereālia/cereals byla do našeho jazyka přejata a postupně počeštěna do podob cereálie a jim příbuzného slova cereální. Je jen jediný správný způsob psaní, a to CEREÁLIE/CEREÁLNÍ.

Skloňování

Cereální je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. cereální cereální cereální cereální
2. cereálního cereálního cereální cereálního
3. cereálnímu cereálnímu cereální cereálnímu
4. cereálního cereální cereální cereální
5. cereální cereální cereální cereální
6. cereálním cereálním cereální cereálním
7. cereálním cereálním cereální cereálním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. cereální cereální cereální cereální
2. cereálních cereálních cereálních cereálních
3. cereálním cereálním cereálním cereálním
4. cereální cereální cereální cereální
5. cereální cereální cereální cereální
6. cereálních cereálních cereálních cereálních
7. cereálními cereálními cereálními cereálními

Synonyma – cereální

Synonymum, kterým můžeme nahradit přídavné jméno cereální, je:

obilný.

Příkladové věty

Po cereálních tyčinkách s kousky sušených jablek a rozinek se můžu utlouct.

Kup mi prosím kvalitní cereální sušenky s vysokým obsahem vlákniny – pokud možno v bio kvalitě.

Mami, máme ještě ty dobré cereální sušenky?

Každý den si na snídani přichystám cereální směs s bílým jogurtem.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – cereální. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 23.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=cere%C3%A1ln%C3%AD#
Pošli tento příspěvek svému blízkému