Groteskní × grotesní

Chceme-li o něčem říct, že je to komické, bizarní a směšné, můžeme sáhnout po přídavném jménu groteskní.

Pomocí něj lze popsat situace, kostýmy, postavy, obrazy aj. Groteskní pod sebou shrnuje vše, co se vyznačuje překvapivými zvraty, vše směšné, až pitvorné.

Pokud stále nevíte, co si pod pojmem groteskní představit, zkuste mrknout na grotesky s Chaplinem, dětem pro představu dobře poslouží známý animovaný seriál Tom a Jerry.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu groteskní podává následující výklad.

Slovo groteska a jeho obměny – groteskní, grotesknost – bylo přejato do našeho jazyka z italského (pittura) grottesca, což je doslova jeskynní obraz. Grottesca vychází ze slova grotta (jeskyně), které je spjato s latinským crypta (podzemní klenba či hrobka).

V období renesance se tak pojmenovávaly bizarní malby na stěnách, které byly objeveny v podzemí paláců pocházejících ze starověkého Říma. Odtud se slovo rozšířilo i do jiných oblastí umění.

Grottesca byla počeštěna do podoby groteska, což je jediný správný způsob psaní. Ačkoli se v textech někdy objeví také varianta „grotesní“, jedná se o chybný zápis. Slovo grotesní neexistuje.

Skloňování

Groteskní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. groteskní groteskní groteskní groteskní
2. groteskního groteskního groteskní groteskního
3. grotesknímu grotesknímu groteskní grotesknímu
4. groteskního groteskní groteskní groteskní
5. groteskní groteskní groteskní groteskní
6. groteskním groteskním groteskní groteskním
7. groteskním groteskním groteskní groteskním

VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. groteskní groteskní groteskní groteskní
2. groteskních groteskních groteskních groteskních
3. groteskním groteskním groteskním groteskním
4. groteskní groteskní groteskní groteskní
5. groteskní groteskní groteskní groteskní
6. groteskních groteskních groteskních groteskních
7. groteskními groteskními groteskními groteskními

Synonyma – groteskní

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno groteskní, jsou:

bizarní, pitvorný, tragikomický, komický, směšný, humorný.

Příkladové věty

Ten kostým si na sebe za žádnou cenu nevezmu – je groteskní!

Mívám „štěstí“ na trapné situace, některé mé příhody jsou vážně groteskní.

Tvářil se až neskutečně groteskně, takže jsme mu museli dát hlas.

Takhle groteskní klaunské a artistické představení jsi ještě neviděl!

Grifonci jsou groteskní psi, ale moc roztomilí.

Mr. Bean je groteskní už od pohledu.

 

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – groteskní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 22.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=groteskn%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému