Groteskní × grotesní

Groteska (a odvozené přídavné jméno groteskní) označuje umělecké dílo (nejčastěji filmové), které má netradiční až nelogický děj.

Slovo groteskní/groteska pochází z italského slova grotta (v překladu jeskyně). Správně se slovo groteskní píše s písmenem k před posledními písmeny.

Příklady:

Tvářil se až neskutečně groteskně, takže jsme mu museli dát hlas.

Takhle groteskní klaunské a artistické představení jsi ještě neviděl!

Pošli tento příspěvek svému blízkému