Itinerář × itynerář

Pojmem itinerář označujeme cestovní deník, náčrt nebo prostý popis cesty, a to zejména té, jejímž cílem byl výzkum.

V historii se itinerářů využívalo k sestavení časově navazujících údajů, například o době a místě pobytu (poutnické itineráře).

Itineráře taktéž slouží jako pomůcky, které nám udávají vzdálenosti mezi jednotlivými místy vybraných dálkových spojů. V automobilismu či turistice pomocí itinerářů zaznamenáváme danou trať s popisem jejích zvláštností.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu itinerář podává následující výklad.

Slovo itinerář neboli cestovní plán pochází z latinského itinerārium, které vzniklo z iter (2. pád itineris), tedy cesta či pochod, a to od īre, tedy jít. Slovo bylo přejato do českého jazyka a počeštěno do podoby ITINERÁŘ. Z latinského zápisu si ponechalo psaní s měkkými „i“ → itinerář je správná podoba tohoto přejatého slova, bez ohledu na pravopisně tvrdou souhlásku „t“.

Dělení slova: iti-ne-rář

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo itinerář, jsou: cestovní deník, cestovní řád, popis cesty.

Skloňování

Itinerář patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru stroj.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. itinerář itineráře
2. itineráře itinerářů
3. itineráři itinerářům
4. itinerář itineráře
5. itineráři itineráře
6. itineráři itinerářích
7. itinerářem itineráři

Příkladové věty

Tyto písemné záznamy patří mezi takzvané poutnické itineráře a poskytly nám spoustu historicky cenných informací.

Celou noc jsem plánovala svůj itinerář zítřejší cesty, na trase je tolik zajímavých míst, která bych chtěla navštívit!

Napadlo by vás, že dochované historické itineráře nám mohou poskytnout také informace o městech, která dnes již neexistují?

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – itinerář. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 15.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=itiner%C3%A1%C5%99
Pošli tento příspěvek svému blízkému