Ode mne × odemne × ode mě × odemně

Zde je třeba zvážit dokonce dva pravopisné jevy. Jedním z nich je to, zda psát výraz dohromady nebo zvlášť.

Z námi nabízené kombinace je správná pouze jedna varianta, a to: ode mě. Výraz píšeme zvlášť, protože se jedná o samostatnou předložku „od“ a zájmeno „já“. Z důvodu lepší výslovnosti je k předložce „od“ přidáno „o“ (ode).

Není žádný důvod, proč psát předložku jako součást slova (zde se nejedná o tzv. příslovečnou spřežku). Psaní mně/mě je poměrně častým chytákem. Pro jeho zapamatování ale platí jednoduchá pomůcka. V 2. a 4. pádě píšeme vždy „mě“ (2. pád – dvě písmena- mě), ve 3. a 6. pádě píšeme vždy „mně“ (3. pád- tři písmena- mně).

Psaní nabízeného výrazu je tedy již jednoznačné. Jedná se o předložku a zájmeno, proto píšeme jako dvě samostatná slova. Zájmeno „já“ je zde užito ve 2. pádě, proto píšeme „mě“.

Příklady:

Měl doma ode mě obrázkový kalendář.

Ode mne se protekce nedočkáš.

Raději běž ode mě dál.

Myslím, že to ode mě byla férová nabídka.

Proč chceš peníze zrovna ode mě?

Pošli tento příspěvek svému blízkému