Modifikace × modyfykace

Pojmem modifikace označujeme takové přizpůsobení něčeho, které vzniklo pod určitým vlivem nebo bylo vytvořeno k nějakému účelu.

Zjednodušeně řečeno se jedná o obměnu či úpravu. Modifikaci známe také z oblasti biologie. V tomto případě se jedná o změnu organismu, jež není dědičná a vzniká přizpůsobením se změněným podmínkám okolního prostředí.

V chemii a mineralogii je modifikace krystalovým tvarem, v němž se mohou objevit některé prvky nebo sloučeniny.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu modifikace podává následující výklad.

Původ slova modifikace nalezneme v latinském modificāremodus (míra, způsob) a odvozeniny od facere (dělat).

Slovo bylo přejato do českého jazyka a počeštěno do podoby MODIFIKACE. Z původního zápisu se přejalo psaní měkkých i, přestože d patří mezi pravopisně tvrdé souhlásky.

Vyjmenovaná slova se týkají pouze kořenů domácích slov. V těch se ale po písmenu f y/ý nepíše. Proto také vyjmenovaná slova po f čeština nemá.

Jediný správný zápis tak představuje podoba MODIFIKACE.

Dělení slova:

mo-di-fi-ka-ce

Příbuzná slova:

modifikovat (sloveso), modifikační (přídavné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo modifikace, jsou: obměna, úprava, přizpůsobení, změna, pozměnění.

Skloňování

Modifikace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. modifikace modifikace
2. modifikace modifikací
3. modifikaci modifikacím
4. modifikaci modifikace
5. modifikace modifikace
6. modifikaci modifikacích
7. modifikací modifikacemi

Příkladové věty

Potřebovala jsem nastudovat problematiku genové modifikace.

Pokud máte zájem o modifikaci těla, musíte dosáhnout věku jednadvaceti let, teprve potom si můžete nechat implantovat rohy.

Genetické modifikace patří mezi jedny z technicky nejnáročnějších disciplín.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – modifikace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 04.09.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=modifikace
Pošli tento příspěvek svému blízkému