Samohlásky, souhlásky

0% Splněno
16 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Pro lepší porozumění českého jazyka je třeba znát všechny hlásky. Pokud vám dělají problémy buď samohlásky nebo souhlásky, připravili jsme pro vás sérii on-line diktátů, které vám s tímto specifickým češtinářským jevem pomohou. Pokud tato cvičení nebude zvládat, doporučujeme vám si procvičit jejich pravidla.

Samohlásky

Máme 5 krátkých a 5 dlouhých samohlásek. Samohlásky můžeme graficky vyjádřit písmeny.

Krátké samohlásky – a, e, i, o, u
Dlouhé samohlásky – á, é, í, ó, ú

Existují dvě písmena, která odpovídají jedné samohlásce:

  • I a Y vyslovujeme jako samohlásku [ i ]
  • Í a Ý vyslovujeme jako samohlásku [ í ]
  • Ů a Ú vyslovujeme jako samohlásku [ ú ]

Dvojhlásky

Dvojhlásky jsou tvořeny dvěma samohláskami, bereme je ale jako jednu hlásku
OU (mouka, trouba, kroutit, …)
AU (au, autobus, auto, …)
EU (euro, pneumatika, …)

Souhlásky

Český jazyk disponuje 26 souhláskami – b, c, č, d, ď, f, g, h, j, k, l, m, n, ň, p, r, ř, s, š, t, ť, v, z, ž, ch,

Dále tyto souhlásky dělíme na:
1. Tvrdé souhlásky – hchkrdtn.
2. Měkké souhlásky – žšcčřjďťň.
3. Obojetné souhlásky – bflmpsvz.

Typ cvičení