Dvěma × dvěmi × dvouma

Skloňování číslovky dvě se může mnohdy jevit jako problematické a je nutné si na něj dát při psaném i mluveném projevu pozor.

Stačí si ale zapamatovat jednoduché pravidlo. Číslovka „dvě“ se skloňuje stejně jako číslovka „obě“, která také může občas činit potíže. Vždy platí, že v 1., 4. a 5. pádě používáme základní tvar, tedy: dvě/ obě. Ve 2. a 6. pádě užíváme tvary: dvou/ obou. Ve 3. a 7. pádě pak tvary: dvěma/ oběma.

Námi nabízený tvar „dvouma“ je nespisovný, a proto jej nepoužíváme. Neplatí zde pravidlo, které platí pro pravopis podstatných jmen v 7. pádě (zakončení na –ami). Píšeme vždy a pouze „dvěma“.

Příklad:

Kýval dvěma křivýma nohama.

Přišel tam se dvěma kamarády.

Musel ještě zajít na návštěvu ke dvěma spolužákům.

Pošli tento příspěvek svému blízkému