Sémantika × sémantyka

Sémantika je lingvistická disciplína zabývající se významem jazykových výrazů na různých úrovních, například slov či vět.

Je možné používat obě varianty?

V mluveném projevu vyslovujete „Y“, použijete tedy stejný princip jako například ve slově „motyka“. Nicméně v psaném projevu použijete „I“ měkké, tedy „sémantika“ a to z toho důvodu, že se jedná o slovo přejaté.

Etymologie a význam slova

Čeština přejala termín sémantika z moderních evropských jazyků (z německého Semantik, anglického semantics, či francouzského sémantique).

Původ má v řeckém sēmantikós, které znamená „označující, týkající se znaku“. Sémantika je zjednodušeně řečeno nauka o významu slov.

Synonyma slova sémantika

Místo termínu sémantika lze ve zcela totožném významu použít slovo sémaziologie. Případně čistě české výrazy významosloví a teorie významu.

Skloňování podstatného jména sémantika

Dělení slova: sé-man-ti-ka

Sémantika je podstatné jméno rodu ženského, jehož deklinace probíhá dle vzoru žena.

jednotné číslo množné číslo
1. pád sémantika sémantiky
2. pád sémantiky sémantik
3. pád sémantice sémantikám
4. pád sémantiku sémantiky
5. pád sémantiko sémantiky
6. pád sémantice sémantikách
7. pád sémantikou sémantikami

Příklady použití ve větě:

Při studiu cizího jazyka na vysoké škole se nevyhnete náročné zkoušce ze sémantiky.

Lucie se nenaučila na zkoušku ze syntaxe, ale sémantiku nepodcenila.

O významu těchto slovních spojení se budete učit v sémantice.

Trochu se sémantikou bojuji.

Sémantika je kromě jazykovědy spjatá i s mnoha dalšími obory, například s logikou, informatikou a programováním.

I samotná definice sémantiky může být poměrně problematická.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 595,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému