Protežovat × protěžovat

Slovem protežovat vyjadřujeme skutečnost, kdy někoho chráníme, vlivně podporujeme či upřednostňujeme ke škodě jiného. Jedná se o velice časté a nefér jednání, s nímž se lze setkat úplně všude (na pracovišti, ve škole, v rodině, …).

Málokdo ale ví, že správný způsob psaní je protežovat. Chybná podoba slova – protěžovat, je mezi uživateli našeho mateřského jazyka natolik častá a zažitá, že vysloví-li někdo slovo správně – protežovat, vyslouží si od ostatních tak akorát velice překvapený pohled.

Pravopis a etymologie

Slovo protežovat má původ v latinském slově prōtegere s významem krýt a chránit. Odtud se dostalo do francouzštiny – protéger, odkud pak bylo přejato do našeho jazyka. Protéger/ prōtegere bylo přejato do naší rodné řeči a počeštěno do podoby protežovat, což je jediný správný způsob psaní. Varianta protěžovat je, ač mezi lidmi vžitá, nesprávná! Zřejmě vznikla asociací se slovy obtěžovat či stěžovat.

Časování

Sloveso protežovat patří do 3. slovesné třídy (-je; on teď protežuje), vzor kupuje (kupoval – protežoval).

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1.     (já, my) protežuji, protežuju protežujeme
2.     (ty, vy) protežuješ protežujete
3.     (on, ona, ono, oni, ony, ona) protežuje protežují, protežujou
Rozkazovací způsob Protežuj! Protežujte!
Příčestí
Činné protežoval
Trpné protežován
Přechodník
Přítomný – mužský rod protežuje protežujíce
Přítomný – ženský, střední rod protežujíc
Podstatné jméno slovesné protežování

Synonyma

Synonyma ke slovu protežovat jsou: poskytovat podporu, ochraňovat, upřednostňovat.

Příkladové věty

Babička pořád protežuje svou prvorozenou vnučku na úkor ostatních dětí v rodině, což není fér.

Protežuje jen své vlastní chráněnce.

Jeho vlastní protěžování sebe sama se nikomu z kolegů vůbec nelíbilo.

Šéf celé roky protežoval svou švagrovou – docházku měla děravou, pracovala dle libosti, a přesto měla jeden z nejvyšších platů ve firmě.

Je hrozné, že jsou často protežováni právě ti lidé, kteří si to vůbec nezaslouží.

Ať jsem se snažila sebevíc, učitelka mě zkrátka neměla v oblibě. Zato Mařena, ta jí byla protežována, a přitom to byla taková líná holka!

Klára, ta to s chlapy vždycky uměla, dík hezké tvářičce, extrovertní povaze a záviděníhodné výřečnosti si zajistila, že ji všichni protežovali.

Protežuješ ji a všichni to vidí, i když si myslíš, že si toho nikdo nevšiml.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému