Kde která × kdekterá

Ještě ve 30. letech minulého století bylo běžné psát tento výraz tvořený dvěma zájmeny odděleně. Dnešní pravopis zná pouze jednu správnou variantu, a to spojený tvar kdekterá.

Jedná se o jedno z mnoha tzv. neurčitých zájmen. Ta označují nekonkrétní, neurčité osoby či věci a jsou tvořena spojením předpony či přípony se zájmenem tázacím. Skloňujeme je stejně jako tázací zájmena, z nichž jsou utvořena. V tomto případě se zájmeno který skloňuje podle přídavného jména mladý.

Podle druhu neurčitosti dělíme neurčitá zájmena do několika skupin. Zájmena s předponou kde- patří do skupiny vyjadřující neurčitou platnost. Řadíme sem další zájmena, jako např. kdekdo, kdeco, kdečí, kdejaký.

Příklady:

Jeho uhrančivým očím podlehla kdekterá dívka ve městě.
Kdekterý domorodec ovládá toto dávné umění předků.
Svým temperamentem se může rovnat s kdekterou třicátnicí.
kdekterými nepříjemnostmi se vyrovnal, ale tuto už nezvládl.

Autor/ka: Mgr. Irena Kočí
Pošli tento příspěvek svému blízkému